Καλύψεις Οχημάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ • ΟΛΙΚΕΣ

Οι συνεργασίες της ΜΟΥΣΑΜΑΣ EXPRESS με κορυφαίους οίκους υλικών και αναλώσιμων της Ευρώπης, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο καλύπτοντας παράλληλα ποιότητα εκτύπωσης και επικόλλησης.

Μια ευρεία γκάμα πολυμερικών και χυτών μεμβρανών σε χρωματιστά βινύλια ή σε εκτυπώσιμα βινύλια καλύπτει όλο το εύρος εφαρμογών για μερική και ολική κάλυψης οχημάτων. Το Car And Truck Wrapping είναι η ιδανική επιλογή για αλλαγή του χρώματος αυτοκινήτου με αυτοκόλλητες μεμβράνες (car wraps), γιατί μόνο πλεονεκτήματα έχει να επιδείξει σε σύγκριση με την μόνιμη βαφή, γι’ αυτό και είναι παγκοσμίως διαδεδομένο, τόσο για προσωπικά όσο και για επαγγελματικά ή κρατικά οχήματα.

Η κάλυψη ολόκληρου ή μέρους του αυτοκινήτου με αυτοκόλλητες μεμβράνες προσφέρει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, ιδανική προστασία, εντυπωσιακή εμφάνιση, εξαιρετική αντοχή, ενώ η αφαίρεσή τους είναι άμεση ανά πάσα στιγμή. Είναι πλέον γνωστό ότι όλα τα παραπάνω υπερτερούν σε σχέση με την μόνιμη βαφή.