Ειδικές Κατασκευές

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ • ΤΕΝΤΕΣ • ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Ενδεικτικά:

• ΤΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ, ΜΟΥΣΑΜΑ Ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

• ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΟΥΣΑΜΑ

• ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥΣΑΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ LOGISTIC

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΣΕ CONTAINER, TRAILER, ΠΑΛΛΕΤΕΣ

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΚΑΦΩΝ

• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εκτός από την χρήση του και εφαρμογή του στα φορτηγά οχήματα, ο Μουσαμάς λόγω της ανθεκτικότητας και αδιαπερατότητάς του από το νερό, είναι αρκετά διαδεδομένος και για την εφαρμογή του σε διάφορες άλλες κατασκευές. Η συχνότερη εναλλακτική εφαρμογή του είναι στα στέγαστρα-τέντες που προστατεύουν ο,τιδήποτε από τον ήλιο και τα καιρικά φαινόμενα. Συχνά τα στέγαστρα-τέντες είναι ειδικές κατασκευές που έχουν δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου σε συνάρτηση με συγκεκριμένες ανάγκες που πρέπει να καλύψουν. Το τεχνικό μας τμήμα μελετάει, μετράει και εφαρμόζει με ασφάλεια το προσαρμοσμένο κομμάτι του Μουσαμά στην ανάλογη κατασκευή.

Άλλες περιπτώσεις χρήσης του Μουσαμά είναι για κατασκευή tailor made σε καλύμματα οχημάτων, σκαφών, αποθηκευτικών χώρων και μπαγκαζιέρων, καθώς και για συστήματα σκίασης σε μπαλκόνια, αυλές και άλλων υπαίθριων χώρων. Στην ΜΟΥΣΑΜΑΣ EXPRESS αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τη μελέτη του χώρου, την ασφαλή κατασκευή στήριξης, την άριστη εφαρμογή του υλικού και τυχόν επιδιορθώσεις που μπορεί να χρειαστούν μακροπρόθεσμα (ανάλογα με τη χρήση του Μουσαμά), καλύπτοντας τις ανάγκες σας σε μια ευρεία ποικιλία των υλικών που χρησιμοποιούνται για όλα τα παραπάνω (μουσαμάδες, ψηφιακές εκτυπώσεις και όλα τα συναφή είδη μαζί με τα εξαρτήματά τους).

Η ποιότητα του μουσαμά καθορίζεται από την πλέξη και την επίστρωση του η οποία συνεπάγεται σε μονάδα μέτρησης (βάρος/τμ)

Βάρη Μουσαμά: 440gr, 560gr, 680gr, 900gr, 950gr, 1050gr